bnr firma_profil_misja_syst_gosp_odpadami_kom

firma profil misja syst gosp odpadami kom
systemy
gospodarowania odpadami
przetwarzanie
odpadów
recykling
i odzysk
SYSTEMY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SAVONA PROJECT oferuje kompleksowe doradztwo i wsparcie eksperckie w procesie planowania, wdrażania, audytowania i zarządzania systemami gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK), w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska oraz zgodny z wymaganiami prawnymi, w tym przede wszystkim - z hierarchią postępowania z odpadami.
Zakres naszych usług dotyczy wszystkich funkcji składających się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w szczególności zbierania, gromadzenia, transportu, odzysku materiałowego i energetycznego oraz unieszkodliwiania odpadów, w tym poprzez składowanie.

Definiowanie potrzeb inwestycyjnych poprzedzamy audytem i/lub oceną systemu gospodarki odpadami w zakresie braków i potrzeb wyżej wymienionych funkcji. Ocena taka prowadzona jest w kontekście zgodności z wymogami prawa oraz możliwością osiągania założonych celów SGOK. Uwzględnia ona również prognozy rozwoju systemu wraz z analizą popytu na funkcje związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

powrót do Profilu i Misji Firmy strzalka menu on
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu