bnr firma_profil_misja_syst_gosp_osad

firma profil misja syst gosp osad
stabilizacja
fermentacja
suszenie
termiczne
przekształcanie
dezintegracja
odwadnianie
SYSTEMY GOSPODARKI OSADOWEJ

Gospodarka osadami na oczyszczalniach ścieków stanowi zagadnienie równorzędne z samym procesem oczyszczania ścieków, rzutujące w sposób istotny na całkowite koszty ich oczyszczania. Koszty przetwarzania osadów mogą stanowić ok. 30% kosztów inwestycyjnych oraz do 50% kosztów eksploatacyjnych całej oczyszczalni.

Doceniając wagę przetwarzania osadów ściekowych kierujemy do potencjalnych klientów ofertę optymalizacji rozwiązań techniczno-technologicznych, z uwzględnieniem kryterium efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków i jej zasadniczych węzłów. Właściwie dobrany sposób przetwarzania osadów ma bowiem zasadniczy wpływ na efektywność produkcji biogazu w procesach fermentacji, produkcję osadów i stopień ich odwodnienia oraz ich końcową stabilizację. 

Zakres optymalizacji może obejmować całą gamę zagadnień i możliwych opcji technologicznych przekształcania i zagospodarowania osadów ściekowych, takich jak:
  • procesy poprawiające efektywność produkcji biogazu (np. procesy dezintegracji, hydrolizy),
  • procesy stabilizacji beztlenowej (fermentacji) osadów,
  • procesy odwadniania mechanicznego osadów,
  • procesy suszenia komunalnych osadów ściekowych (suszarnie konwencjonalne, solarne i mieszane),
  • procesy termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (ITPO).

powrót do Profilu i Misji Firmy strzalka menu on
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu