bnr firma_profil_misja_poligen_en_odn

firma profil misja poligen en odn
kogeneracja
(CHP)
biogaz
biopaliwa
biomasa
energia wiatru
energia słońca
POLIGENERACJA & ENERGIA ODNAWIALNA

W sytuacji kurczących się zasobów paliw kopalnych, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz zwiększającej się wrażliwości systemów elektroenergetycznych na różnego typu sytuacje awaryjne i zakłócenia, polityki na szczeblu europejskim, krajowym, a także lokalnym coraz istotniejszą wagę przykładają do poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz produkcji energii w skojarzeniu w źródłach rozproszonych. Wychodząc na przeciw tym tendencjom, oferujemy nasze wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów w wyżej wymienionych sektorach. 
Nasze kompetencje i doświadczenia w obszarze zagadnień energetycznych ulokowane są przede wszystkim w małej i średniej energetyce zawodowej, jak również w kogeneracji i poligeneracji energii w systemach rozproszonych.

Przygotowujemy więc przedsięwzięcia w zakresie wytwarzania energii przez małe jednostki lub średnie obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych lub konwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona) i/lub chłodu (trigeneracja).
Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:
  • Biogazownie komunalne, rolnicze i przemysłowe,
  • Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne,
  • Instalacje kogeneracyjne (CHP, CCHP ) działające w oparciu o spalanie biomasy, w tym układy oparte na Organic Rankine Cycle (ORC),
  • Instalacje kogeneracyjne i poligeneracyjne (CHP, CCHP) działające w oparciu o zasilane gazem ziemnym silniki, turbiny gazowe i mikroturbiny.

powrót do Profilu i Misji Firmy strzalka menu on

copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu