oferta
planowanie
projektowanie
wdrożenie
audyt
Nasze kompetencje i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi na wszystkich etapach przedsięwzięć inwestycyjnych.

krok1   krok2   krok3   krok4

Szczególną rolę w naszej działalności przywiązujemy jednak do usług związanych z przygotowaniem i planowaniem projektów inwestycyjnych.
Etap definiowania projektu oraz jego planowania jest bowiem kluczowy dla osiągnięcia zaplanowanych celów. W etapie tym wiedza o projekcie jest stosunkowo ograniczona, natomiast możliwość oddziaływania na efekt końcowy projektu relatywnie największa. Równocześnie koszty rewizji ewentualnych błędnych decyzji na tym etapie są wielokrotnie niższe niż w kolejnych etapach projektu (np. projektowania, realizacji, a tym bardziej eksploatacji przedsięwzięcia). 

Ocenia się, że koszty te rosną wykładniczo wraz z przechodzeniem do kolejnego etapu projektu. Mając na względzie wyżej wspomniane uwarunkowania projektów inwestycyjnych wspieramy naszych Klientów, zarówno samorządowych, jak i prywatnych w konfigurowaniu i przygotowaniu projektów inwestycyjnych, w sposób pozwalający osiągnąć optymalne rezultaty. Szczegółowy zakres świadczonych usług może różnić się w poszczególnych przedsięwzięciach, w zależności od ich specyfiki i wielkości. 
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu