bnr firma_profil_misja

firma profil misja
zintegrowane
podejście
jakość
i profesjonalizm
orientacja
na cele
kreatywność
i innowacyjność
Jesteśmy firmą konsultingową i inżynieryjną, działającą w obszarze ochrony środowiska, energii odnawialnej i poszanowania energii. Swoje działania koncentrujemy w szczególności na przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych oraz optymalizacji procesów i systemów w następujących obszarach: 

strzalka menu on   SYSTEMY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
strzalka menu on   UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW I ODZYSK ENERGII Z ODPADÓW
strzalka menu on   SYSTEMY GOSPODARKI OSADOWEJ 
strzalka menu on   POLIGENERACJA & ENERGIA ODNAWIALNA
strzalka menu on   EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, obejmującemu różne aspekty gospodarki komunalnej i przemysłowej, oferujemy rozwiązania zintegrowane, łączące zagadnienia i systemy z wyżej wymienionych obszarów. Integracja taka na etapie planowania i wdrażania przedsięwzięć pozwala na ich optymalizację i uzyskanie dodatkowych efektów synergii. Jesteśmy partnerem dla inwestorów prywatnych i samorządowych, dostawców urządzeń i technologii oraz funduszy finansujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, energii odnawialnej i poszanowania energii. 
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu