bnr firma_profil_misja_efektywnosc en

firma profil misja efektywnosc en
system
zarządzania energią
optymalizacja
procesu
poszanowanie
energii
audyt
wdrożenie
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nasza oferta w zakresie poprawy efektywności energetycznej obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań prowadzących do obniżenia zużycia energii pierwotnej, na etapie produkcji, przesyłu, dystrybucji lub zużycia końcowego energii. Działania takie mogą obejmować wdrażanie zmian technologicznych lub systemowych (organizacyjnych).

Oferujemy również usługi audytów energetycznych procesów technologicznych, audytów energetycznych źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu oraz audytów elektroenergetycznych (optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych).

W ramach poszanowania energii i efektywności energetycznej przygotowujemy projekty:
  • ograniczenia energochłonności instalacji i urządzeń przemysłowych,
  • optymalizacji energetycznej procesów przemysłowych,
  • systemów monitoringu i zarządzania energią (efektywnością energetyczną),
  • wdrożenia przedsięwzięć inwestycyjnych typu ESCO.

Dla wyżej wymienionych projektów opracowujemy wnioski aplikacyjne wykorzystujące mechanizmy wsparcia finansowego.
Oferujemy również doradztwo w zakresie planowania i wdrażania systemów zarządzania energią i/lub efektywnością energetyczną. 

powrót do Profilu i Misji Firmy strzalka menu on
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu