aktualnosci
zintegrowane
podejście
jakość
i profesjonalizm
orientacja
na cele
kreatywność
i innowacyjność
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, wybranym wykonawcą został Netrix S.A.


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie wzornictwa dla przedsiębiorstwa SAVONA PROJECT Sp. z o.o. 

Termin składania ofert do 11.09.2017r.

Załącznik nr 2 do wniosku część A zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku część B wzór oferty Pobierz

PUBLIKACJA ARTYKUŁU

W Przeglądzie Komunalnym nr 4/2016 ukazał się artykuł autorstwa zespołu SAVONA PROJECT dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. Circular Economy. Pobierz


PUBLIKACJA ARTYKUŁU

W portalu Sozosfera.pl ukazał się artykuł autorstwa zespołu SAVONA PROJECT dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. Circular Economy. Pobierz


PUBLIKACJA ARTYKUŁU

W Przeglądzie Komunalnym nr 9/2015 ukazał się artykuł autorstwa zespołu SAVONA PROJECT dotyczący nowych kierunków działań UE w obszarze gospodarki odpadowej. Pobierz


PUBLIKACJA ARTYKUŁU

W Zeszycie specjalnym do nr 1/2015 Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł autorstwa zespołu SAVONA PROJECT dotyczący Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  jako niezbędnego elementu systemu odpadowego. Pobierz


PUBLIKACJA ARTYKUŁU

W Przeglądzie Komunalnym nr 10/2014 ukazał się artykuł autorstwa zespołu SAVONA PROJECT dotyczący współpracy instalacji MBP oraz termicznego przekształcania preRDF/RDF. Pobierz


ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

Pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 01 marca 2014r. spółka SAVONA PROJECT zmieniła adres swojej siedziby z ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów na ul. Urszulańską 3, 33-100 Tarnów. 
Równocześnie informujemy, że pozostałe dane korespondencyjne, tj. numery telefonów, adresy e-mail, pozostają bez zmian.

 


copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
studio hauerpower krakow wykonanie i projekt strony www savonaprojec.eu